Back to top

Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε.

Σύμφωνα με το Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66Α/31-3-11) ο Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για μία τετραετία, μετά από πρόταση της Ολομέλειας της Ο.Κ.Ε. Η επιλογή του Προέδρου γίνεται από προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, επαρκούς επιστημονικής κατάρτισης και ευρείας κοινωνικής αποδοχής που υποδεικνύονται ανά τετραετία από καθεμία από τις τρεις Ομάδες, οι οποίες συγκροτούν την Ο.Κ.Ε.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ο.Κ.Ε., έχει την ευθύνη της δράσης της Ο.Κ.Ε., διευθύνει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Προέδρων, της Ολομέλειας και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθορίζει την ημερήσια διάταξη λαμβάνοντας υπόψη τις αιτήσεις που διατυπώνουν τα Μέλη και προβαίνει στη θεώρηση των πρακτικών.

Πρόεδρος της Ο.Κ.Ε. είναι ο κ. Γιάννης Πάιδας.